Deelnemen?

Hieronder kun je aangeven of je als bedrijf of als maatschappelijke organisatie wilt deelnemen aan Beursvloer Dordrecht 2023!

Aanmelden als aanbiedende partij

Lokale bedrijven zetten beschikbare middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in om een maatschappelijke organisatie te ondersteunen in hun hulpvraag.

Aanmelden als bedrijf of organisatie

Aanmelden als vragende partij

Dordtse maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven, zetten zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. Bij een succesvolle match met een bedrijf biedt de maatschappelijke organisatie een leuke tegenprestatie.

Aanmelden als maatschappelijke organisatie

We gaan weer matchen voor de Dordtse samenleving