Helaas is er dit jaar geen Beursvloer Dordrecht 2020!


Jammer, want de beursvloer is altijd een mooie gelegenheid om Dordtse ondernemers, organisaties en initiatieven te matchen.

Daarom sluit Dordrecht dit jaar aan op de landelijke Impact Days. Op 19, 20 en 21 november 2020 staat ‘ondernemen met impact’ voor het eerst breed op de stadsagenda van Dordrecht.

Meer informatie vindt u hier

Matchen voor Dordrecht!

Veel Dordtse maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven, zetten zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. Zij beschikken daarbij niet op ieder moment over voldoende middelen, menskracht, expertise en netwerk om hun doelen te verwezenlijken. Veel Dordtse bedrijven willen iets betekenen voor de lokale samenleving en zijn bereid om hulp te bieden aan initiatieven die zij een warm hart toedragen. Het dilemma: beiden komen elkaar niet ‘zomaar’ tegen.  Beursvloer Dordrecht is hét evenement om elkaar te ontmoeten!

Wat is Beursvloer Dordrecht?
Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact komen, met het doel om matches te sluiten.
Bij een succesvolle match wordt de hulpvraag van een maatschappelijke organisatie ingevuld door een bedrijf en biedt de maatschappelijke organisatie hiervoor een leuke tegenprestatie. Het uitgangspunt is ‘handelen met gesloten beurs’. Aan de ruilhandel komt dus geen geld te pas.

Hoe werkt het?
Anderhalf uur lang gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties letterlijk met elkaar ‘de vloer op’. Maatschappelijke organisaties met concrete vragen en bedrijven met aanbod. Is er een succesvolle match gemaakt? Dan wordt de matchovereenkomst, met de deal en tegenprestatie, ingevuld en ter plaatse door een notaris officieel gemaakt. Medewerkers van de Beursvloer zijn aanwezig om, waar nodig, organisaties en bedrijven aan elkaar te koppelen. De praktijk leert dat in het onderlinge contact nog veel meer uitwisseling ontstaat, dan vooraf bedacht of gevraagd.

Terugblik 2019

De laatste editie (2019) van Beursvloer Dordrecht was weer een groot succes!
Benieuwd wie er allemaal waren?
Klik hier voor de lijst aanwezige bedrijven
Klik hier voor de lijst aanwezige maatschappelijke organisaties