We gaan weer Matchen voor Dordrecht!

Beursvloer Dordrecht 2021 • Maandag 15 november

Dit maatschappelijke evenement vindt dit jaar weer plaats! De geldende maatregelen worden vanzelfsprekend gehanteerd. Waar nodig wordt de invulling van het event aangepast om aan deze maatregelen te voldoen.

Beursvloer Dordrecht is hét evenement om elkaar te ontmoeten, om te matchen en gezamenlijk Dordrecht leuker, groener en krachtiger te maken.

Veel Dordtse maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven, zetten zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. Zij beschikken daarbij niet op ieder moment over voldoende middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken om hun doelen te verwezenlijken. Daar staat tegenover dat veel bedrijven iets willen betekenen voor de lokale samenleving. Met wat zij in huis hebben, zijn ze bereid om hulp te bieden aan initiatieven die zij een warm hart toedragen. Waarom gebeurt dat nog te weinig? Deze partijen komen elkaar niet ‘zomaar’ tegen.  

Wat is Beursvloer Dordrecht?

Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend en beproefd evenement waarbij lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties samenkomen om matches te sluiten. Bedrijven zetten beschikbare middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in om een maatschappelijke organisatie te ondersteunen in hun hulpvraag. Bij een succesvolle match biedt de maatschappelijke organisatie een leuke tegenprestatie. Er wordt gehandeld ‘met gesloten beurs’. Aan de ruilhandel komt dus geen geld te pas.

Hoe werkt het?

Anderhalf uur lang gaan 50 bedrijven en 50 maatschappelijke organisaties letterlijk met elkaar ‘de vloer op’. Maatschappelijke organisaties met concrete vragen en bedrijven met aanbod. Komen beiden tot een match, dan wordt een matchovereenkomst, met vermelding van de deal en tegenprestatie, ingevuld en ter plaatse door een notaris bekrachtigd. Medewerkers van Beursvloer Dordrecht zijn aanwezig om, waar nodig, organisaties en bedrijven aan elkaar te koppelen. De praktijk leert dat in het onderlinge contact nog veel meer uitwisseling ontstaat, dan vooraf bedacht of gevraagd.

Bekijk een aantal succesvolle matches uit 2019:

Drechtwerk Groen heeft al meerdere keren het werk van Stichting Present een heel stuk gemakkelijker gemaakt door het afvoeren van groenafval.
Meer info

Na de reorganisatie en de sluiting van een aantal vestigingen van Rabobank Drechtsteden is veel kantoormeubilair en apparatuur overbodig geworden. Dit heeft de Rabobank tijdens Beursvloer onder zeker 9 maatschappelijke organisaties uitgezet.
Meer info

Twee fijne werknemers van Chemours hebben een knap staaltje werk geleverd en zich een dag ‘suf gelast’ bij Wijk voor Wijk.
Meer info

Het Parkhuis zorgt voor mensen met dementie. ANB-Amro was op zoek naar een mooie invulling van actie Kerstengel. Daar had Het Parkhuis een mooie bestemming voor!
Meer info

Neem deel op 15 november 2021

Aanmelden Beursvloer 2021

Terugblik 2019

De laatste editie (2019) van Beursvloer Dordrecht was weer een groot succes!

Bekijk hier de fotos