Beursvloer Dordrecht

Beursvloer Dordrecht is hét evenement om elkaar te ontmoeten, om te matchen en gezamenlijk Dordrecht leuker, groener en krachtiger te maken.

Veel Dordtse maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven, zetten zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. Zij beschikken daarbij niet op ieder moment over voldoende middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken om hun doelen te verwezenlijken. Daar staat tegenover dat veel bedrijven iets willen betekenen voor de lokale samenleving. Met wat zij in huis hebben, zijn ze bereid om hulp te bieden aan initiatieven die zij een warm hart toedragen. Waarom gebeurt dat nog te weinig? Deze partijen komen elkaar niet ‘zomaar’ tegen.

Wat is Beursvloer Dordrecht?

Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend en beproefd evenement waarbij lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties samenkomen om matches te sluiten. Bedrijven zetten beschikbare middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in om een maatschappelijke organisatie te ondersteunen in hun hulpvraag. Bij een succesvolle match biedt de maatschappelijke organisatie een leuke tegenprestatie. Er wordt gehandeld ‘met gesloten beurs’. Aan de ruilhandel komt dus geen geld te pas.

Hoe werkt het?

Anderhalf uur lang gaan 60 bedrijven en 60 maatschappelijke organisaties letterlijk met elkaar ‘de vloer op’. Maatschappelijke organisaties met concrete vragen en bedrijven met aanbod. Komen beiden tot een match, dan wordt een matchovereenkomst, met vermelding van de deal en tegenprestatie, ingevuld en ter plaatse door een notaris bekrachtigd. Medewerkers van Beursvloer Dordrecht zijn aanwezig om, waar nodig, organisaties en bedrijven aan elkaar te koppelen. De praktijk leert dat in het onderlinge contact nog veel meer uitwisseling ontstaat, dan vooraf bedacht of gevraagd. Op de Beursvloer valt dus véél winst te behalen, voor alle deelnemers.

Op de Beursvloer valt véél winst te behalen, voor alle deelnemers.

Beursvloer Dordrecht wordt mede mogelijk gemaakt door: