Disclaimer

Aansprakelijkheid
De website beursvloerdordrecht.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Stichting MBO Dordrecht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname
Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming.

Privacy

Inleiding
Stichting MBO Dordrecht is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De organisatie houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn Mariska Wagner en Jan-Dirk Costeris.

We gaan weer matchen voor de Dordtse samenleving