Voor bedrijven

Ben je als ondernemer begaan met je omgeving? Wil je als bedrijf met beschikbare mogelijkheden bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in Dordrecht? Dan is de Beursvloer Dordrecht dé gelegenheid voor uw bedrijf om te ontmoeten, te verbinden en slimme matches te maken!

Waarom deelnemen als bedrijf?

Boven alles geeft deelname aan Beursvloer Dordrecht voldoening en plezier om verschil te maken in de omgeving waar je werkt en waar klanten en werknemers vandaan komen.

Maar er zijn nog meer positieve effecten:

  • Laagdrempelig: een makkelijke en plezierige manier om concreet iets te betekenen voor de Dordtse samenleving.
  • Waardering: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten en waardeert bedrijven hierop. Onderzoek leert dat een maatschappelijk betrokken bedrijf mag rekenen op grotere betrokkenheid van zijn medewerkers.
  • Goed imago: je betrokkenheid, creativiteit en inzet straalt af op je product en organisatie.
  • Grotere naamsbekendheid: ‘het hebben van een breed netwerk / zichtbaar zijn’ draagt bij aan het opbouwen van naamsbekendheid.
  • Vergroten netwerk: op nieuwe plekken zijn, levert nieuwe contacten op.
  • Innovatie: een breed gezichtsveld brengt nieuwe ideeën, oplossingen en mogelijkheden in een organisatie.
  • Betere positie arbeidsmarkt: maatschappelijk betrokken bedrijven zijn een aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers.

Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.